3 ทฤษฎีที่จะทำให้คุณได้ #Deal มากขึ้น #แบบไม่ต้องขาย และคุ้มค่าที่สุด!

3 ทฤษฎีที่จะทำให้คุณได้ Deal มากขึ้น #แบบไม่ต้องขาย และคุ้มค่าที่สุด! 1. Consumer Behavior ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค การค้นหา การเลือกซื้อ การตัดสินใจ การใช้ การประเมินผล บริการเพื่อสนองความต้องการ หรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบำบัดความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความพอใจที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ 2. Demand Theory ทฤษฏีอุปสงค์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อราคาสินค้านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง 3. ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อเชิงการประเมิน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิทยาศาสตร์ เช่น ความคิดที่ว่าวิตามินชนิดเม็ดดีกว่าแคปซูล เพราะกินง่ายกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้เทคโนโลยี #Licap แล้วซึ่งให้ประสิทธิภาพสูง และดีกว่าแบบเม็ดหรือแคปซูลแบบปกติ ตั้งแต่ปี 2551 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 1,000 ราย หรือร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง…

จับตา! บริษัทสตาร์ทอัพใหม่ Color Genomics ใน Silicon Valley

นิตยสารฟอร์จูนรายงานว่า Color Genomics ได้รับเงินลงทุนสนับสนุนรวม 15 ล้านเหรียญ (คิดเป็นเงินไทยราวๆ 530 ล้านบาท) … ถ้าดูจากข้อมูลนักลงทุนแล้ว .. น่าคิดครับ Jerry Yang ผู้ร่วมก่อตั้ง Yahoo ร่วมก่อตั้ง Max Levchin ผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal และ Laurene Powell ภรรยาของสตีฟจ็อบส์ (สถานะ:แม่หม้าย) ผู้ก่อตั้งบริษัท Color Genomics คือ Elad Gil และ Othman Laraki อดีตทีมงานจาก Twitter Inc. ในขณะที่หลายๆ บริษัทมุ่งเป้าไปที่ความผิดปกติที่ยีน BRCA, BRCA1 และ BRCA2 ที่เกิดจาการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็ง คำถาม … แล้วทำไมบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ ไม่มุ่งเป้าไปที่ธรุกิจต่อต้านความชรา?…