5 เหตุผล หลักการกำหนดเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Natural Health Products

อยากทำธุรกิจต้องเริ่มต้นอย่างไร คำถามที่คุณต้องตอบคือ ลูกค้าของคุณคือใคร Who is your target market? คนใหญ่ใหญ่ที่ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พวกเขาตอบเหมือนกัน เช่น กลุ่มผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปี หรือบางคนตอบว่าผู้หญิงอายุระหว่า 25-55 ปี หรือไม่ก็อายุระหว่าง 40-60 ปี คำตอบที่กล่าวมาไม่ผิดเลยครับ แต่คุณต้องกำหนดเป้าหมายให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณจริง ๆ แล้วคือใคร กำหนดให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน … 5 เหตุผลหลัก การกำหนดเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1. Segment by age แบ่งกลุ่มตามอายุ และตามลักษณะของผู้หญิง หญิงโสด, หญิงที่มีครอบครัว, หญิงที่ชื่อชอบกีฬา และหญิงที่ชอบโยคะ จำไว้เสมอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้เหมาะกับทุก ๆ คน 2. Position by motivation แบ่งกลุ่มตามหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างแรงจูงใจ โดยการพยายามจะทำให้คนมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ…