Momentum Marketing คืออะไร

8 กลยุทธ์ โมเมนตัม Momentum Marketing เพราะอะไรพวกเขาจึงยอมเข้าคิวนานหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาครอบครอง … “8 กลยุทธ์ โมเมนตัม Momentum Marketing เจาะใจคนชอบแชร์ ประกอบไปด้วย … ➡️1. M-MOVEMENT คือ การทำให้สินค้าต้องมีการเคลื่อนไหว ต้องใหม่อยู่เสมอ แม้ว่าไม่ได้มีการออกสินค้า แต่จะต้องทำให้สินค้ามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งใหม่ . ➡️2. O-OPINION LEADER คือ การหาคนที่จะนำความคิดคนอื่น และทำให้คนนั้นได้เกิดทดลองสินค้า เพื่อที่จะได้เกิดการบอกต่อ . ➡️3. M – MAJOR CHANGE คือ สินค้าต้องพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจคนใช้ให้แชร์ความคิดเห็นต่อสินค้านั้นๆ . ➡️4. E-ENGAGEMENT คือ การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค โดยการสร้าง Brand Community หรือ กลุ่มคนที่ชื่นชอบแบรนด์นั้นๆ และต้องทำให้คนมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์…
Inbound Marketing (All-in-One)

All-in-One Inbound Marketing คืออะไร

All-in-One Inbound Marketing คืออะไร .. มีอะไรบ้าง … . วันนี้หลายๆ คนอาจจะมึงงงสนับสนระหว่างคำว่า “Inbound Marketing” และมึงงงไปถึงคำว่า Global Dropship . เอาเรื่องของ Inbound Marketing ก่อนแล้วกันครับ.. . Inbound Marketing เป็นคำศัพท์ที่บริษัทสตาร์อัพ Hubspot บัญญัติขึ้นมาในยุคการตลาด 4.0 ซึ่ง key success สำคัญจริงๆ คือ Content Marketing อธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆ คือ เขียนคอนเท็นต์ยังไง ให้คนอ่านจบแล้วซื้อของ หรือสนใจสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอครับ . เครื่องมือ Inbound Marketing (All-in-One) อาทิ เช่น ➡️ Blogging ……….. เขียนบล็อก เขียนบทความที่มีคุณค่า…