24 biases perception of reality

24 cognitive biases perception of reality

คุณจะกลายเป็นคนฉลาด! ถ้าได้รู้…มารู้จักความลำเอียงในการติดสินใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรากันครับ… [1.] Anchoring effect หรือสมอเรือ (ปักมุดในการตัดสินใจ)Anchoring effect คือลำเอียงทางความคิดที่เราพึ่งรับมันเข้ามา แล้วเราจะยัดสิ่งนั้นไม่ใช่ทันที สิ่งนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิด ตัวอย่าง เช่น ลองใช้เวลา 5วินาที ประเมินตัวเลขต่อไปนี้ กลุ่มไหนมีค่ามากกว่า… กลุ่มที่ 1 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1กลุ่มที่ 2 : 1x2x3x4x5x6x7x8x9 ซึ่งจริงๆ แล้วคำตอบน่าจะมีค่าเท่ากัน แต่คนส่วนใหญ่เลือกกลุ่มที่ 1 . [2.] Sunk cost fallacy หรือต้นทุนจบคือเสียดายต้นทุนที่ลงไปแล้ว ทั้งๆ ทีจริงๆเราไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อ เช่น การอิมพลีเม้นท์ระบบ รู้ทั้งรู้ว่าหากเสร็จก็จะได้ใช้งานจริงเพียงแค่ 6 เดือน เพราะ Timeline ระบบใหม่เตรียมรันบนคลาว์ด เดือน 7 แต่ทีมไม่หยุด เพราะต้องอิมพลีเม้นท์ให้เสร็จเพราะเกี่ยวข้องกับ KPI โปรเจคต้องเสร็จ(คือเราเสียดายสิ่งที่ทำ แต่ได้ KPI คือทำงานเสร็จ).…